bg_flag.png en_flag.png

 02/931 09 37  

Плътни ролетки

Предлаганите от Лор Къмпани плъ-ни охранителни ролетки осигуряват 100% защита без никаква видимост към обекта. Направени са от плът-ни стоманени поцинковани ламели произведени в базата ни в София.

Решетъчни (Оплетки)

Решетъчните охранителни ролетки тип „оплетка“ най-често се използ-ват в търговски обекти, защото поз-воляват 100% видимост. Изработват се от поциковани стоманени пръти φ8 захванати със стоманени скоби.

тип „Перфорация“

Осигуряват защита на обекта, като се запазва на видимостта към по-мещението. Предлагаме едра и сит-на перфорация. Нашите ролетки се изработват с оглед на това да рабо-тят максимално тихо и плавно.

С топлоизолация

Топлоизолираните охранителни ро-летки са изработени от двустранни алуминиеви ламели с полиуретанов пълнеж. Те съчетават елегантен ди-зайн и енергийна ефективност. Под-ходящи са за складове, гаражи и др.