bg_flag.png en_flag.png

02/931 09 37

Плътни ролетки

Плътните охранителни ролетки предлагани от Лор Къмпани оси-гуряват 100% защита без никаква видимост към обекта. Направени са от плътни стоманени поцинко-вани ламели произведени в база-та на Лор Къмпани, гр. София.

Решетъчни (Оплетки)

Решетъчни охранителни ролетки тип „оплетка“ са произведени в базата на Лор Къмпани, гр. София, от поцинковани стоманени пръти фи 8 захванати със стоманени скоби. Ползволяват 100% видимост към обекта.

тип „Перфорация“

Навиват се на ролка над светлия отвор. При отворено положение не отнемат място от светлия от-вор. Съвременните охранителни ролетки се произвеждат с макси-мален оглед на това да работят тихо и безшумно.

С топлоизолация

Топлоизолираните охранителни ролетки са изработени от двуст-ранни алуминиеви ламели с по-лиуретанов пълнеж. В тях са съ-четани енергийна ефективност и елегантен дизайн. Подходящи са за складове, гаражи и др.